• Thứ Ba, 23/12/2003 11:18 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Xin hỏi dùng cách nào để sử dụng font Unicode trong trang Web? Hiện tôi đang dùng VietKey và FrontPage XP.

  Trả lời :

  Trình FrontPage XP hỗ trợ rất tốt mã Unicode (nên dùng mã tiếng Việt Unicode dựng sẵn), việc tạo trang Web dùng mã Unicode hay dùng mã tiếng Việt khác là như nhau trong FrontPage XP. Khi cất lên file, FrontPage XP sẽ dùng tập ký tự default là “charset=windows-1252”, các ký tự tiếng Việt Unicode sẽ được đổi thành mã ESCAPE ở dạng &#dddd, trong đó dddd là mã Unicode tương ứng theo cơ số thập phân. Ví dụ nếu bạn nhập ký tự ‘ễ’ thì FrontpageXP sẽ ghi ra dưới dạng &#7877. Bạn có thể dùng tiện ích chuyển mã để chuyển trang Web trên thành mã UTF-8 để đỡ tốn chỗ hơn.

  Về mặt font chữ, Windows cung cấp 1 số font Unicode rất hạn chế (Tahoma, Courier, Arial, Times New Roman,...) Nếu muốn dùng font đa dạng hơn, bạn có thể cài hệ hỗ trợ tiếng Việt GVSBK 2.x của chúng tôi, nó cung cấp khoảng 200 font tiếng Việt Unicode rất đa dạng.

   

  Chuyên mục: Internet