• Thứ Sáu, 14/10/2005 15:23 (GMT+7)

  IE 6.0 không hiển thị tiếng Nhật

  Câu hỏi :

  Tôi đang học tiếng Nhật và cần truy cập vào các website tiếng Nhật, nhưng IE 6.0 (Windows XP Pro w/SP2) lại không hiển thị được hoàn toàn, xuất hiện nhiều ô vuông. Nhờ tạp chí giúp đỡ. Xin cám ơn!  Trả lời :

  Windows 2000 và XP có hỗ trợ hiển thị tiếng Nhật (và các ngôn ngữ ở khu vực Châu Á). Có thể máy của bạn chưa cài phần hỗ trợ này.

  Thông tin dưới đây được trích từ

  http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;324603

  How to Enable Japanese Support In Windows 2000

  1. Click Start, point to Settings, and then click Control Panel.

  2. Double-click the Regional Options icon.

  3. In the Regional Options dialog box, click to select the Japanese check box.

  4. Click the Set default button.

  5. In the Select System Local dialog box, click Japanese, and then click OK.

  6. In the Regional Options dialog box, click Apply.

  7. When you receive the following message, click Yes:

  Required files are already installed on your hard disk. Setup can use these existing files, or Setup can recopy them from your original Windows CD-ROM or from a network share.

  Would you like to skip the file copying and use the existing files? (If you click No, you will be prompted to insert your Windows CD-ROM or to supply a different location where the files can be found.)

  8. When you are prompted to restart your computer, click Yes.

  How to Enable Japanese Support In Windows XP

  1.   Click Start, point to Settings, and then click Control Panel.

  2.   Double-click the Regional and Language Options icon.

  3.   On the Languages tab, click to select the Install files for East Asian languages check box.

  4.   When you receive the following message, click OK:

  You chose to install the Chinese, Japanese, and Korean language files. This will require 230 MB or more of available disk space. The files will be installed after you click OK or Apply on the Regional and Language Options dialog box.

  5.   On the Advanced tab, click Japanese under the Language for non-Unicode programs section.

  6.   Click to select the Apply all settings to the current user account and to the default user profile check box.

  8.   In the Regional and Language Options dialog box, click Apply.

  9.   When you receive the following message, click Yes:

  The required files are already installed on your hard disk. Setup can use these files, or Setup can recopy them from your original Windows CD-ROM or from a network share.

  Would you like to skip the file copying and use the existing files? (If you click No, you will be prompted to insert your Windows CD-ROM or to supply a different location where the files can be found.)

  10. Click Yes when you are prompted to restart your computer.

   

  Chuyên mục: Internet