• Thứ Ba, 11/07/2006 11:32 (GMT+7)

  Work offline trong IE

  Từ khóa: kboffline
  Câu hỏi :
  Tôi kết nối Internet bằng quay số (dialup) qua đường điện thoại và sử dụng trình duyệt Internet Explorer. Tôi muốn duyệt web ở chế độ offline để xem lại các website đã duyệt mà không phải kết nối lại Internet để giảm chi phí. Cảm ơn.

  Trả lời :

  Trong Internet Explorer (IE), để xem các trang web đã duyệt qua bạn phải chọn chế độ Work Offline: Nhấn File, chọn Work Offline (bên cạnh Work Offline sẽ xuất hiện dấu 'check').

  Để duyệt nhanh qua các website đã duyệt, bạn có thể hiển thị khung History ở bên trái bằng cách: Ctrl+H.

  Chuyên mục: Internet