• Thứ Bảy, 23/12/2006 20:34 (GMT+7)

  Lưu tin nhắn của Yahoo Messenger

  Từ khóa: Yahoo
  Câu hỏi :
  Tôi sử dụng Yahoo Messenger, muốn lưu lại tất cả nội dung đã chat thì làm cách nào? Cám ơn.

  Trả lời :
  Để lưu lại message, trong Yahoo! Messenger, chọn Preferences.Archive, chọn Yes, save all of my messages (hình minh họa). Lưu ý: message được lưu lại trên máy đang sử dụng (mặc định ở C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\Profiles\<yahooid>, bạn nhớ sao lưu folder này khi thay đổi máy); khi sử dụng nick này trên máy khác, bạn sẽ không đọc được những messages đã lưu.
  Chuyên mục: Internet