• Thứ Ba, 21/10/2008 11:31 (GMT+7)

  Kiểm tra địa chỉ e-mail Yahoo có thật không

  Từ khóa: Yahoo
  Câu hỏi :
  Em gửi e-mail cho khách hàng địa chỉ yahoo.com nhưng nhận được thông báo không gửi được, trong đó có dòng đại loại là không có tài khoản này (<-- 554 delivery error: dd This user doesn't have a yahoo.com account). Có cách nào điểm kiểm tra địa chỉ có đúng hay không. Cám ơn.

  Trả lời :

  Bạn có thể đăng nhập vào mail.yahoo.com với tài khoản của bạn (tất nhiên bạn phải có tài khoản yahoo mail, nếu chưa có thì tạo mới) rồi gửi thử e-mail cho địa chỉ bạn cần kiểm tra. Nếu địa chỉ này không đúng thì bạn sẽ nhận được một e-mail phản hồi ngay. Tất nhiên, hệ thống Yahoo Mail chỉ cho biết địa chỉ không đúng, chớ không cho biết địa chỉ đúng là gì!

  Chuyên mục: Internet