• Thứ Năm, 22/09/2011 15:00 (GMT+7)

  Trình duyệt web tự động chuyển qua địa chỉ lạ

  Câu hỏi :

  Thỉnh thoảng khi duyệt web thì trình duyệt (chrome, ie8, firefox4) tự động chuyển qua địa chỉ lạ. Máy trước khi cài hotspot-shield không bị tình trạng này.  Trả lời :

  Nếu bạn nghĩ rằng tiện ích hotspot-shield gây ra hiện tượng trang web truy xuất bị đổi thành trang web khác thì hãy "uninstall" nó khỏi máy. Thật ra có nhiều lý do khác nhau làm trang web mà bạn truy xuất bị chuyển thành trang web khác. Để hiểu rõ các lý do này, bạn cần biết nguyên tắc làm việc của hệ thống web: người dùng yêu cầu trình duyệt truy cập trang web (bằng cách nhập địa chỉ trang web hay click vào mối liên kết trong trang web hiện hành), trình duyệt gọi hệ thống để nhờ hệ thống gởi yêu cầu về web server. Tuy nhiên thông báo yêu cầu trang web có thể bị xử lý bởi nhiều proxy trung gian. Ngay cả trong trường hợp thông báo yêu cầu đến được web server, nếu có các plug-ins thì chúng sẽ xử lý yêu cầu truy xuất trang web trước khi web server gốc xử lý. Tóm lại yêu cầu truy xuất 1 trang web của người dùng có thể bị xử lý bởi 1 hay nhiều phần tử trung gian khác nhau, 1 trong các phần tử này có quyền thay đổi địa chỉ trang web thành địa chỉ khác và như vậy người dùng sẽ không nhận được nội dung trang web cần xem, mà thay vào đó là trang web nào đó do thành phần xử lý muốn cung cấp. Tiện ích hotspot-shield chạy trên máy người dùng, ẩn phía trong trình duyệt web, mỗi lần trình duyệt web gởi yêu cầu của người dùng vào hệ thống, hotspot-shield sẽ thu nhận và xử lý theo cách mà nó muốn, do đó đây có thể là nguyên nhân làm thay đổi địa chỉ trang web mà bạn cần truy xuất.

  Một lưu ý khác là ngay cả bạn truy xuất được trang web mong muốn, nhưng nội dung trang web này lại chuyển hướng tự động về trang web khác (thông qua lệnh javascript trong trang web) thì bạn cũng gặp hiện tượng như được miêu tả.

  Chuyên mục: Internet