• Thứ Hai, 22/12/2003 20:47 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Em có dùng 2 phần mềm: Fonts Navigator (đi kèm Corel Draw) và Adobe ATM để quản lý fonts chữ. ATM quản lý fonts tốt hơn nhưng có hạn chế đối với những font có tên trùng nhau, còn Fonts Navigator thì quản lý được nhiều fonts hơn nhưng chỉ kích hoạt được khoảng 800 font. Xin hỏi có phần mềm quản lý font nào khắc phục được các nhược điểm trên.

  Trả lời :
   

  Hệ điều hành là phần tử quản lý font ở cấp thấp nhất. Giống như các tài nguyên khác, để phân biệt các font khác nhau, HĐH đòi hỏi mỗi font đều phải có tên nhận dạng duy nhất, không được trùng lặp với các font khác. Tóm lại trên Windows hay trên HĐH khác, nếu bạn có nhiều font trùng tên thì tại từng thời điểm, HĐH chỉ quản lý được 1 font trong các font trùng tên này. Về vấn đề tiếng Việt, có quá nhiều bộ font của các đơn vị khác nhau tạo ra và họ cũng không tuân theo qui tắc đặt tên nào cả nên tên font của các đơn vị này trùng nhau. Tuy nhiên trong thực tế, mỗi máy thường chỉ dùng 1 mã tiếng Việt nào đó nên việc các font tiếng Việt có mã khác nhau trùng tên không ảnh hưởng lớn đến việc sử dụng của người dùng. Nếu bạn cần dùng nhiều mã tiếng Việt cùng 1 lúc, bạn có thể bị ảnh hưởng bởi các tên font trùng nhau. Cách khắc phục là đặt lại tên cho chúng sao cho chúng không trùng tên nữa, bạn có thể dùng trình Fontographer để đặt lại tên font. Về việc quản lý 1 lượng font lớn thì trình ATM đã giải quyết tốt vấn đề này.

  Chuyên mục: Khác