• Thứ Bảy, 20/12/2003 11:10 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Xin giới thiệu một vài phần mềm khắc phục bad sector của HDD.

  Trả lời :

  Bất kỳ phần mềm quản lý đĩa nào có chức năng format cấp thấp đĩa cứng đều có thể phát hiện các bad sector của đĩa và giấu đi để HĐH và ứng dụng không bao giờ thấy và dùng chúng nữa. Cấp độ giấu bad sector này, tạm gọi là giấu bad sector cấp thấp, rất triệt để vì từ đây không 1 HĐH nào (và dĩ nhiên không 1 ứng dụng nào) có thể thấy và dùng các bad sector được giấu ở cấp độ này. Bạn có thể dùng trình Partition Magic hay Disk Manager để format cấp thấp đĩa cứng của bạn.

  Ngoài ra khi HĐH quản lý 1 partition nào đó, nó xây dựng 1 cấu trúc điều khiển (thí dụ bảng FAT trên DOS và Windows) để chứa các thuộc tính của các sector luận lý, 1 trong các thuộc tính này là thuộc tính “bad sector”. Như vậy, 1 sector còn tốt ở cấp thấp vẫn có thể bị đánh dấu là bad sector ở cấp HĐH nếu HĐH cảm thấy sector đó không an toàn. Có nhiều phần mềm cho phép người dùng truy xuất bảng FAT, đánh dấu sector thành bad sector để HĐH và ứng dụng không thể dùng được sector này nữa. Tuy nhiên việc thay đổi thuộc tính của sector ở cấp độ này không được triệt để vì người dùng cũng có quyền làm điều ngược lại là đánh dấu lại 1 bad sector thành sector tốt, từ đây trở đi, bất kỳ ứng dụng nào cũng có nguy cơ dùng sector đó được.

  Tóm lại bạn nên format cấp thấp để phát hiện và dấu các bad sector 1 cách triệt để.
  Chuyên mục: Khác