• Thứ Ba, 16/12/2003 15:12 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Xin hỏi kỹ thuật và phần cứng cần thiết để làm chương trình Karaoké.

  Trả lời :

  : Về nguyên tắc, nếu 1 vấn đề nào đó được giải quyết bằng phần cứng thì cũng có thể được giải quyết bằng phần mềm, để tạo ra 1 hệ thống karaoké cũng vậy, bạn có thể xây dựng nó bằng phần cứng hay bằng phần mềm.

  Nếu dùng phần mềm, có nhiều cách và mức độ thực hiện khác nhau. Cách thông thường nhất là nới rộng file *.mid (thường chỉ chứa thông tin về nốt nhạc) thành file *.kar có chứa thêm lời nhạc tương ứng với các nốt nhạc rồi viết 1 ứng dụng chơi file *.kar. Cách xây dựng file *.mid dễ dàng nhất là nối đàn organ với máy tính, đàn từng bài nhạc rồi ghi kết quả thành file *.mid.

  Lưu ý dù viết phần mềm xử lý file karaoké nhưng bạn vẫn cần phải gắn sound card vào máy để chơi file karaoké.
  Chuyên mục: Khác