• Thứ Ba, 16/12/2003 14:39 (GMT+7)

    Câu hỏi :
    Khi vào trang web của VNN tôi thấy có 1 hình giới thiệu dịch vụ gọi VNN bay khắp nơi trên màn hình rất hay. Xin hướng dẫn cách thực hiện trang web giống như vậy.

    Trả lời :

    Có nhiều cách khác nhau để tạo các hình ảnh thay đổi vị trí như bạn miêu tả trong đó cách dùng tính chất của DHMTL là dễ dàng nhất: dùng timer để thay đổi động vị trí của ảnh theo thời gian, nếu định kỳ thay đổi đủ nhỏ thì bạn cảm thấy ảnh chạy trên trang Web. Thí dụ sau đây là trang Web có ảnh 1 con cá chạy từ trái sang phải rồi ngược lại trong trang Web. Để chạy được trang Web này bạn cần có 2 file ảnh fishleft.gif và fishrght.gif ở cùng thư mục với trang Web

    Chuyên mục: Khác