• Thứ Năm, 08/01/2004 11:28 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Hỏi: Xin hỏi cách tạo font bitmap chữ trong môi trường đồ họa? Có thể lấy bộ mã ASCII có sẵn trong bộ nhớ màn hình để hiển thị trên môi trường đồ họa không và cách thức để hiển thị ma trận của mỗi chữ theo dạng bitmap? Để lưu giữ font và chỉnh sửa thì phải làm sao?

  Trả lời :

  Đáp: Có nhiều môi trường đồ họa khác nhau như môi trường đồ họa của DOS, của Borland trên DOS, môi trường đồ họa của Windows, X-Windows trên Unix hay Linux, môi trường đồ họa trên máy Macintosh... Mỗi môi trường đồ họa có thể hiển thị nhiều loại font chữ khác nhau, từ font bitmap đến font outline như TrueType, Postscript, Bitstream... Riêng font bitmap thì mỗi môi trường có format riêng mặc dù đều dựa trên nguyên tắc đặc tả ma trận bitmap của từng ký tự. Mỗi môi trường đồ họa thường cung cấp 1 hay nhiều tiện ích soạn thảo font bitmap trên môi trường mình. Cũng có một số tiện ích cho phép chuyển đổi font bitmap từ môi trường đồ họa này sang môi trường đồ họa khác để dùng lại font đó. Tóm lại nếu muốn soạn 1 font bitmap để chạy trên môi trường đồ họa nào đó, bạn nên tìm trình soạn thảo font bitmap tương ứng và dùng nó. Sau khi đã soạn thảo được 1 font,  bạn chỉ cần "add" nó vào môi trường đồ họa tương ứng (qui trình "add" thường khác nhau trên các môi trường khác nhau) rồi sử dụng việc quản lý và hiển thị dữ liệu là do môi trường thực hiện, bạn không cần quan tâm đến giải thuật hiển thị chữ làm gì.

   

  Chuyên mục: Khác