Chào quý báo!
Tôi có một máy tính để bàn và một máy tính xách tay. Tôi đã cập nhật Norton Antivirus ở máy tinh xách tay, rất lâu, có lẽ trên một giờ. Bây giờ tôi muốn cập nhật Norton Antivirus trên máy tính để bàn thì có cách nào copy sang không? Bởi vì nếu lại phải kết nối Internet thì rất lâu!

" />