Mình đang làm bài luận về thị trường máy tính ở Việt Nam. Mình đã tìm kiếm trên web rất nhiều mà không tìm thấy thị phần của các hãng máy tính ở thị trường Việt Nam. Thế Giới Vi Tính có thể cho mình biết Dell, Toshiba, IBM, HP, Asus và Apple có thị phần bao nhiêu ở thị trường Việt Nam hay không? Hay TGVT có thể chỉ cho mình những trang website hay nguồn để tìm ra những thông tin trên hay không? Xin cám ơn TGVT rất nhiều." />