Xin hướng dẫn thực hiện đề tài sau:

- Dữ liệu nhập: Tập các ảnh thẻ 3x4 (D).

- Ảnh truy vấn (Q),

- Dữ liệu xuất: Tập các ảnh (R) thuộc D sao cho R gần giống với ảnh Q nhất.

" />
 • Thứ Bảy, 29/01/2011 07:53 (GMT+7)

  Bài toán nhận dạng khuôn mặt người

  Câu hỏi :

  Xin hướng dẫn thực hiện đề tài sau:

  - Dữ liệu nhập: Tập các ảnh thẻ 3x4 (D).

  - Ảnh truy vấn (Q),

  - Dữ liệu xuất: Tập các ảnh (R) thuộc D sao cho R gần giống với ảnh Q nhất.  Trả lời :

  Bài toán của bạn là "bài toán nhận dạng khuôn mặt người". Đã có nhiều người, nhiều tổ chức nghiên cứu và họ đã đưa ra nhiều phương pháp giải quyết khác nhau, trong đó phương pháp được dùng nhiều nhất là xác định và so sánh các tính chất thiết yếu của khuôn mặt như miệng, mũi, mắt, tai,… Ý tưởng của phương pháp này là từ ảnh bitmap 3x4 (hay n*m bất kỳ) miêu tả mặt người nào đó, chương trình sẽ nhận dạng vị trí, kích thước và các tính chất cần quan tâm của từng tính chất thiết yếu như miệng, mũi, mắt, tai,… Bài toán so sánh 2 ảnh bitmap trở thành bài toán đơn giản hơn nhiều là so sánh các tính chất thiết yếu của 2 ảnh đó. 

  Hiện đã có nhiều đề tài luận văn tốt nghiệp của nhiều SV thuộc nhiều trường khác nhau thực hiện đề tài này, kết quả đạt được cũng rất khả quan. Nếu muốn biết chi tiết và rõ ràng hơn về việc giải quyết "bài toán nhận dạng khuôn mặt người", bạn có thể đến thư viện các khoa công nghệ thông tin của các trường đại học để hỏi thăm và mượn đọc bản thuyết minh đề tài liên quan.

  Chuyên mục: Khác