• Thứ Hai, 04/04/2011 07:50 (GMT+7)

  Xử lý âm thanh trong máy tính

  Câu hỏi :

  Tôi đang dùng máy laptop Dell Inspiron 1525, khi chat voice hoặc ghi âm giọng nữ nghe như giọng nam.  Trả lời :

  Chúng tôi không có máy Dell Inspiron 1525 để kiểm tra và xác định chính xác nguyên nhân lỗi mà bạn miêu tả nên chỉ có thể trả lời tổng quát. Âm thanh của người được mạch thu của sound card đổi từ dạng sóng âm liên tục thành dạng số (ta gọi hoạt động này là mã hóa tín hiệu) và lưu lại trong máy tính theo 1 định dạng nào đó (wav, mp3,…). Chương trình máy tính sẽ xử lý âm thanh dạng số này theo yêu cầu của người dùng, khi cần xuất ra thì mạch phát của sound card sẽ biến đổi từ dạng số thành dạng sóng âm liên tục (ta gọi hoạt động này là giải mã dữ liệu). Có nhiều yếu tố đặc trưng cho sóng âm của nam và của nữ, trong đó yếu tố quyết định nhất là tần số cơ bản của sóng âm miêu tả giọng nữ thường cao hơn nhiều tần số cơ bản của sóng âm miêu tả giọng nam. Dựa vào yếu tố này mà ta có thể biến đổi giọng nữ thành giọng nam hay ngược lại khá dễ dàng. Thật vậy, nếu ta thay đổi tần số cơ bản của âm thanh từ cao xuống thấp thì ta đã biến được giọng nữ thành nam, ngược lại nếu ta nâng tần số cơ bản của âm thanh từ thấp lên cao thì đã biến được giọng nam thành nữ.

  Tóm lại, hiện tượng bạn thu giọng nữ nhưng nghe như giọng nam có thể do các thông số cấu hình hoạt động của mạch thu và/hoặc mạch phát của sound card trên máy bạn quyết định. Bạn hãy mở cửa sổ Control Panel, tìm và chạy icon hiệu chỉnh thông số sound card (thí dụ Sound Effect Manager của card Realtek), tìm và hiệu chỉnh các tham số có liên quan đến tần số tín hiệu, thí dụ như Equalizer, xem và hiệu chỉnh lại mức lọc của từng tần số âm thanh. Thí dụ hiện tượng ghi âm giọng nữ nghe như giọng nam thường là do các tần số cao bị hạn chế tối đa, còn các tần số thấp lại được chọn maximum.

  Chuyên mục: Khác