• Thứ Tư, 24/12/2003 10:46 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Tôi viết 1 chương trình xem ảnh bằng Visual Basic nhưng không biết làm cách nào để mỗi khi nhấn đúp vào 1 file ảnh trên Windows Explorer thì chạy chương trình của tôi và hiện luôn file ảnh giống trong ACDSee.

  Trả lời :
   

   

  Để giải quyết vấn đề mà bạn yêu cầu, bạn hãy tiến hành các bước sau :

  1. Viết ứng dụng có khả năng xử lý hàng lệnh, giả sử file chương trình được để ở c:\prog\app.exe và sẽ xử lý các file thông tin có đuôi là *.abc.

  2. Chạy tiện ích regedit.exe của Windows (bằng cách chọn menu Start.Run rồi nhập lệnh regedit).

  3. Vào key My Computer. HKEY_CLASSES_ROOT, nhấn phải chuột trên key này và chọn mục New.Key rồi nhập tên key mới là “.abc”. Như vậy bạn đã tạo được 1 key mới tên là My Computer.HKEY_CLASSES_ROOT..abc. Tiếp tục vào Key ‘.abc’ rồi tạo key con là ‘shell’, vào key ‘shell’ và tạo key con là ‘open’, vào key ‘open’ và tạo key con là ‘command’, vào key ‘command’ và nhấn phải chuột trên option ‘default’ của key command rồi chọn mục ‘Modify’ để thay đổi giá trị của option ‘default’ thành “c:\prog\app.exe %1”. Thoát khỏi tiện ích regedit.exe.

  Từ đây trở đi, khi bạn dùng Windows Explorer duyệt các file, mỗi lần bạn nhấn đúp chuột vào file *.abc thì chương trình của bạn sẽ được chạy, và khi chạy nó sẽ biết HĐH gởi cho nó tên file nào để xử lý.

  Nếu chương trình của bạn còn có thể xử lý các file có đuôi khác nữa thì bạn tiếp tục lặp lại quá trình tạo key cho các file có đuôi đó.

  Chuyên mục: Lập trình