• Thứ Ba, 23/12/2003 10:52 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Hiện em đang làm ASP và HTML. Từ HTML và ASP có thể tạo file Word được không? Có thể viết bằng ASP sao cho đến một thời điểm thì tự động thực hiện một công việc nào đó được không (ví dụ đến 4h thì nó tự báo cáo một công việc) ?

  Trả lời :

  Trong trang HTML hay ASP, bạn có thể nhúng các đoạn lệnh bằng ngôn ngữ script (Javascript hay VBScript), các đối tượng như Applet Java, ActiveX Control,... Do đó về nguyên tắc, trang Web là 1 ứng dụng, và bạn có thể viết code cho nó để xử lý bất kỳ thông tin gì, ví dụ tạo ra file Word. Dĩ nhiên để tạo được file Word đúng format, bạn cần phải biết chi tiết format của nó.

  Về nguyên tắc, bạn có thể viết 1 trang Web hay trang ASP tự động thực hiện công việc nào đó khi 1 thời điểm qui định xảy ra như sau :

  - Viết hàm khởi động trang Web (kết hợp với biến cố onload của tag <body>), hàm này tạo timer định kỳ cho việc kiểm tra thời điểm cần quan tâm nhờ lệnh sau :

   

  window.setInterbal

  (“TimeOutProcess()”,60000);

  // định kỳ 1 phút

  - Viết hàm xử lý timeout cho từng định kỳ, hàm này sẽ kiểm tra tới thời điểm quy định chưa, nếu tới thì thực hiện xử lý nào đó. Đoạn code sau là sườn của hàm xử lý timeout :

   

  <script language=Jscript>

  // Hàm khởi động timer

  function Init() {

     window.setInterval

  (“TimeoutProcess()”,6000);

  }

  // hàm xử lý timeout

  function TimeoutProcess() {

  var

   year,month,date,hour,minute,second, milisec;

      d = new Date();

      year = d.getYear();

      month = d.getMonth();

      date = d.getDate();

      hour = d.getHours();

      minute = d.getMinutes();

      second = d.getSeconds();

      milisec =

   d.getMilliseconds();

      // kiểm tra tới thời điểm qui định chưa

      // nếu tới thì thực hiện công việc mong muốn

  }

  </script>

   

  Chuyên mục: Lập trình