• Thứ Hai, 22/12/2003 20:21 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Em đang viết chương trình nghe nhạc bằng ngôn ngữ Visual Basic, xin hỏi làm thế nào để thay đổi kiểu dáng các dãy nút điều khiển như Play, Stop, Next, Previous, Eject... thành hình dáng khác chẳng hạn như hình oval...? Làm thế nào để khi Play bài nhạc thì tên bài hát, thời gian bài hát, tên ca sĩ trình bày được chạy trên màn hình cho đến khi kết thúc bài hát? mã lệnh để phát đĩa

  Trả lời :
   

  1. Thường các “control” sẵn có của các môi trường lập trình trực quan như VB, VC++ chỉ có dạng truyền thống là hình chữ nhật. Nếu bạn muốn các button có hình dạng đặc biệt thì bạn hãy viết code tự quản lý chúng. Thí dụ bạn có thể dùng trình xử lý đồ họa vẽ 2 hình oval (trái tim,...) có cùng kích thước để miêu tả 2 trạng thái bình thường và đang được ấn của button, cất thành 2 file bitmap rồi load chúng vào 2 đối tượng PictureBox của VB để dùng nó tạo ra 1 button riêng cho mình bằng lệnh PaintPicture(). Bạn phải quản lý biến cố MouseMove, MouseDown, MouseUp để biết khi nào người dùng ấn vào button do mình quản lý hầu hiển thị lại hình đồ họa của button ở trạng thái tương ứng.

  2. Để hiển thị các thông tin về bài nhạc như tên bài, tên ca sĩ, thời gian chơi,... lên màn hình, trước hết bạn cần có các thông tin này. Nếu format của bài nhạc có chứa các thông tin cần hiển thị, bạn chỉ cần truy xuất file bài nhạc là có thể lấy được chúng rồi hiển thị lên màn hình theo cách thức mà mình muốn. Nếu file bài nhạc không có sẵn các thông tin mong muốn, bạn cần phải tạo ra file riêng (tốt nhất là database) chứa các record, mỗi record cho chứa các thông tin về bài nhạc : tên bài, tên ca sĩ, thời gian chơi, đường dẫn file nhạc,... Mỗi khi chơi bài nhạc nào, bạn đọc record thông tin tương ứng rồi hiển thị các thông tin này lên màn hình theo cách thức của mình.

  3. Có rất nhiều cách để viết chương trình phát đĩa hình VCD, MP4,... bằng Visual Basic, trong đó 2 cách đối nghịch nhau là: hoặc dùng linh kiện phần mềm sẵn có để thực hiện chức năng này hoặc tự viết code đọc cấu trúc CD và các file trong CD đó để phát lại chúng. Trong 2 cách trên thì bạn nên dùng cách đầu vì nó rất đơn giản, chỉ cần biết giao tiếp sử dụng linh kiện phần mềm là đủ. Còn cách sau thì rất phức tạp, tốn nhiều công sức và chỉ có những chuyên gia trong lĩnh vực multimedia mới hiện thực nổi.

  Chuyên mục: Lập trình