• Chủ Nhật, 21/12/2003 16:20 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  1. Trong VB6, dùng hộp Rich TextBox để thể hiện văn bản có hình ảnh, tuy nhiên có 1 vấn đề là khi double-click vào hình ảnh thì hiện ra phần xử lý hình ảnh. Làm sao để khắc phục? 2. Làm cách nào để copy dữ liệu trong Rich Text Box (có hình ảnh lẫn ký tự) vào Clipboard. 3. Xin hướng dẫn phương hướng tạo ứng dụng từ điển, chẳng hạn như sử dụng đối tượng nào cho việc thể hiện từng thành phần của từ điển...

  Trả lời :
   

  1. Có 2 cách để chèn hình ảnh vào một vị trí nào đó của điều khiển RichTextBox:

  • Nhúng hình ảnh vào RichTextBox như 1 đối tượng được nhúng (embedded object). Trong trường hợp này khi bạn nhấn kép chuột vào hình ảnh thì chương trình xử lý ảnh tương ứng sẽ chạy để bạn có thể xử lý hình ảnh đó. Để nhúng đối tượng ảnh vào RichTextBox, bạn có thể gọi method Add của thành phần OLEObjects của RichTextBox theo dạng lệnh sau đây:

  RichTextBox1.OLEObjects.Add , , “image.bmp”

  • Dán nội dung bitmap của hình ảnh vào RichTextBox như dữ liệu bình thường. Trong trường hợp này khi bạn nhấn kép chuột vào hình ảnh thì không có gì xảy ra cả (ngoại trừ hình ảnh đó được đánh dấu chọn). Để dán nội dung bitmap của hình ảnh vào RichTextBox, bạn có thể dùng cơ chế cắt-dán thủ công (copy-paste) hoặc dùng chức năng “Copy” hình ảnh từ chương trình gốc vào Clipboard rồi dán vào vị trí hiện hành của RichTextBox bằng đoạn lệnh VB như sau:

  RichTextBox1.SetFocus

  SendKeys “^v”, True

  Hoặc lệnh sau cũng có chức năng tương đương:

  RichTextBox1.SelRTF = Clipboard.GetText(vbCFRTF)

  2. Để copy dữ liệu vào clipboard, bạn hãy chọn vùng dữ liệu cần copy (có thể chứa cả văn bản lẫn hình bitmap) rồi nhấn trình tự phím Ctrl-C hay dùng đoạn lệnh sau:

  Clipboard.Clear

  Clipboard.SetText RichTextBox1.SelRTF, vbCFRTF

  3. Có rất nhiều cách khác nhau để tạo từ điển, trong đó cách dùng database để miêu tả từ điển là dễ dàng nhất: bạn tạo 1 table mà mỗi record chứa thông tin về 1 entry từ điển (tên entry, phiên âm, âm thanh của entry, loại từ và nghĩa của từng loại từ...). Việc thiết kế giao diện để cho phép người dùng tra từ điển phụ thuộc vào khiếu thẩm mỹ của người thiết kế, bạn có thể dùng các phần tử giao diện có sẵn của môi trường lập trình trực quan như VB, VC++ hay tự viết code để tạo và hiển thị phần tử giao diện tại thời điểm chương trình chạy.

  Chuyên mục: Lập trình