• Thứ Sáu, 19/12/2003 10:39 (GMT+7)

    Câu hỏi :
    Xin cho biết các chương trình “dựng phim” viết bằng ngôn ngữ gì? Tôi đang học ngành CNTT và muốn chọn chuyên ngành để sau này viết các chương trình “dựng phim” thì phải học những môn gì?

    Trả lời :

    Hầu hết các ứng dụng trên Windows hiện nay được viết bằng C++. Tuy nhiên người dùng ứng dụng không cần biết thông tin này làm gì. Riêng người viết phần mềm sẽ dựa trên chức năng của ứng dụng mà quyết định chọn ngôn ngữ nào để viết cho phù hợp. Về nguyên tắc, các ngôn ngữ tương đương nhau về khả năng diển đạt giải thuật của ứng dụng. Để viết chương trình “dựng phim” (hay bất kỳ phần mềm nào), bạn cần học nhiều môn cơ sở như Ngôn ngữ lập trình, Cấu trúc dữ liệu, Cơ sở dữ liệu, Công nghệ phần mềm, Đồ họa máy tính,...

    Chuyên mục: Lập trình