• Thứ Hai, 02/02/2004 10:45 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Trong PC World VN số 4/2003 có đề cập đến các phần mềm cơ sở dữ liệu như Oracle, SQL Server... để thay Visual Foxpro (7.0). Tuy nhiên tôi thấy rằng việc lập trình dùng trên Fox có rất nhiều lệnh làm việc với các chi tiết của bảng dữ liệu nên có thể lập chương trình theo tổ chức riêng mà không cần các câu lệnh truy vấn và chương trình chạy rất nhanh (nếu dùng câu lệnh truy vấn SQL thì khi dữ liệu phức tạp và lớn việc xử lý rất lâu, càng dùng lâu thì chương trình chạy càng chậm, bù lại việc viết chương trình sẽ nhanh hơn). Không hiểu những điều tôi suy nghĩ có đúng không?

  Trả lời :

  Những suy nghĩ của bạn tương đối đúng nhưng chỉ ở 1 trường hợp sử dụng database cụ thể chứ chưa đúng trong bối cảnh tổng quát. Trước hết có thể thấy rằng, nếu bạn chỉ quản lý các database nhỏ (số record ít) thì hệ quản trị FoxPro phục vụ xử lý database nhanh hơn các hệ quản trị khác. Nhưng khi bạn cần quản lý số record rất lớn thì FoxPro không quản lý được. Tuy nhiên, viết 1 ứng dụng database, tốc độ xử lý chỉ là 1 trong các mục tiêu cần đạt được, các mục tiêu khác nhiều khi còn quan trọng hơn: số record có thể tăng dần và trở nên rất lớn, mối quan hệ các bảng dữ liệu có thể khá phức tạp, tính tin cậy, ổn định và bảo mật trong việc truy xuất database phải rất cao... Trong các trường hợp này thì SQL Server và Oracle thích hợp hơn nhiều. Riêng về việc lập trình truy xuất database, trong hệ quản trị FoxPro, bạn có thể dùng các lệnh FoxPro đặc dụng, còn trong các hệ cơ sở dữ liệu khác, bạn thường truy xuất database thông qua ODBC. Thông qua giao tiếp ODBC, bạn có thể truy xuất database bằng các câu lệnh SQL cao cấp hay thông qua các method của các đối tượng sẵn có của môi trường lập trình với khả năng tương đương với các lệnh FoxPro đặc dụng, nhưng tổng quát và khả chuyển hơn nhiều. Cuối cùng xin lưu ý rằng tập lệnh truy xuất database không phải là tác nhân quyết định tốc độ truy xuất database, tốc độ truy xuất phụ thuộc chủ yếu vào sự hiện thực của chính hệ quản trị cơ sở dữ liệu đó.

   

  Chuyên mục: Lập trình