• Thứ Sáu, 06/08/2004 14:11 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Lập trình bằng C/C++ for DOS, làm sao để chương trình chạy n lệnh cùng một lúc? Để tạo bóng cho cửa sổ soạn thảo phải dùng hàm gì? Và chương trình gì dùng để tạo file *.ico có dạng 3D?

  Trả lời :

  Về cơ chế thực hiện chương trình, có 2 dạng:

  Chương trình dùng giải thuật tuần tự để giải quyết bài toán, mỗi thời điểm chỉ thực hiện 1 lệnh của chương trình.

  Chương trình dùng giải thuật song song, trong cơ chế này, ta chia bài toán ra làm nhiều công việc nhỏ có thể thực hiện đồng thời độc lập nhau, mỗi công việc nhỏ được hiện thực như là 1 thread (luồng thi hành). Như vậy ở góc nhìn người lập trình, chương trình dùng giải thuật song song có thể thực thi nhiều lệnh tại cùng 1 thời điểm, nhưng thực tế ở góc nhìn vật lý, nếu máy chỉ có 1 CPU thì tại từng thời điểm, CPU cũng chỉ thực hiện được 1 lệnh máy mà thôi. Hầu hết các hệ điều hành hiện tại như Win9x, WinNT, Win2000, WinXP, Linux, Unix... đều hỗ trợ việc lập trình song song thông qua 2 cơ chế phổ biến là multi-thread và multi-process. Tuy nhiên do DOS là HĐH rất cũ và yếu nên DOS không hỗ trợ lập trình song song, các chương trình trên DOS chỉ có thể dùng giải thuật tuần tự để giải quyết bài toán (trừ phi bạn dùng 1 thư viện đặc biệt có hỗ trợ lập trình song song).

  DOS không hỗ trợ lập trình đồ họa, tuy nhiên các môi trường lập trình trên DOS như Borland C, Borland Pascal có cung cấp thư viện đồ họa với một số hàm đồ họa cơ bản để giúp người lập trình có thể lập trình đồ họa, dù vậy các hàm trong thư viện thường chưa đủ mạnh và phong phú như trong môi trường Windows, do đó người lập trình phải tự viết code để giải quyết hầu hết các chức năng đồ họa của mình. Thí dụ muốn tạo bóng cho cửa sổ chương trình nào đó, bạn phải gọi các hàm đồ họa cơ bản như Line(), Rectangle(), Bar()... để tạo hiệu ứng bóng cho cửa sổ chương trình của mình.

  Về file *.ico, bạn không nói rõ nó thuộc định dạng nào và được dùng trong môi trường nào nên chúng tôi chỉ trả lời tổng quát. Môi trường Windows được sử dụng phổ biến nhất, file *.ico  của Windows cho phép bạn miêu tả hình dạng của icon (biểu trưng) của 1 chức năng, 1 phần mềm, 1 file dữ liệu... Hiện nay WinXP hỗ trợ file *.ico động (chứa nhiều frame ảnh để hiển thị như film), bạn nên đọc bài "Creating Windows XP Icons" trong CD MSDN của Microsoft để biết chi tiết cụ thể qui trình xây dựng file *.ico động cùng tiện ích cần dùng để tạo file *.ico động.

  Chuyên mục: Lập trình