• Thứ Sáu, 09/09/2005 10:36 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Đề nghị giới thiệu các phần mềm hỗ trợ lập trình game.

  Trả lời :
   (Xem phần trả lời cho câu hỏi kế tiếp)

   Đề nghị hướng dẫn những bước căn bản về lập trình game. Tôi nghe nói việc phát triển game đòi hỏi phải thiết kế 1 engine riêng dựa trên bộ công cụ DirectX của Microsoft. Vậy tôi có thể có được bộ công cụ này ở đâu và học nó như thế nào?

   Game cũng là phần mềm máy tính, do đó việc thiết kế và phát triển game cũng phải tuân thủ những qui định chung về việc phát triển phần mềm tổng quát. Để có được những kiến thức này, bạn có thể đọc giáo trình về môn “Công nghệ phần mềm”, “Phân tích & Thiết kế hướng đối tượng”... (tự học hay tham gia khóa học môn tương ứng). Kiến thức cơ bản phục vụ cho việc hiện thực game (nhất là những game hành động) được giới thiệu trong những môn “Đồ họa máy tính”, “Xử lý ảnh”, “Xử lý tín hiệu số”... Nếu cần hiện thực game trên Windows một cách hiệu quả và giải quyết tốt yêu cầu thời gian thực (real-time), bạn có thể lập trình game trực tiếp trên thư viện DirectX, thư viện này có sẵn trong bộ CD chứa các môi trường lập trình của Microsoft (bộ Visual Studio). Tài liệu hướng dẫn cũng như source code demo việc lập trình dùng DirectX được để trong bộ CD MSDN đi kèm theo bộ Visual Studio. Bạn nên cài MSDN vào máy, đọc các tài liệu hướng dẫn cũng như xem source code demo để làm quen với việc lập trình bằng DirectX.
  Chuyên mục: Lập trình