• Thứ Sáu, 09/09/2005 10:28 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Tôi sử dụng ASP.NET và ngôn ngữ C# để thực hiện một website về quản lý thông tin nhà khoa học. Thông tin và hình ảnh được lưu vào trong CSDL SQL2000. Xin hỏi làm cách nào trang ASP.NET có thể lấy hình trực tiếp từ ổ đĩa cứng của máy người dùng để lưu vào CSDL, và làm cách nào để đọc hình từ CSDL?

  Trả lời :
   Việc đọc/ghi hình ảnh trên database từ trang web liên quan đến các vấn đề chính sau đây:

   - Cách thức lưu dữ liệu nhị phân lớn (hình ảnh là 1 file nhị phân lớn) trong các field của database. Hiện có 2 cách lưu phổ biến: lưu dữ liệu ảnh trực tiếp trong field có kiểu là image, hay lưu dữ liệu ảnh trên file rồi lưu đường dẫn của file vào field “char” của database. Trong 2 cách trên, cách lưu dữ liệu trực tiếp lên field “image” của database có nhiều ưu điểm hơn.

   - qui trình đọc dữ liệu ảnh từ máy khách hàng: mã hóa nó theo 1 định dạng nào đó rồi gửi về máy server để có thể lưu lên database.

   - qui trình đọc dữ liệu ảnh từ database: mã hóa nó theo 1 định dạng nào đó rồi gửi về máy khách hàng hầu hiển thị lại cho người dùng xem.

   Hiện Microsoft đã tạo sẵn một số đối tượng ADO để giúp bạn truy xuất database dễ dàng và an toàn nhất. Hơn nữa, tiện ích InfoPath của Microsoft cho phép bạn xây dựng trực quan trang web chứa các đối tượng giao diện với người dùng.

   Bạn nên đọc bài “Working with Image Objects in InfoPath 2003 and SQL Server 2000” trong MSDN đi kèm bộ CD Visual Studio .Net của Microsoft để biết cụ thể qui trình xây dựng 1 website cho phép lưu/hiển thị ảnh từ database.
   
  Chuyên mục: Lập trình