• Thứ Tư, 23/11/2005 08:34 (GMT+7)

    Câu hỏi :
    Xin hướng dẫn viết chương trình VB tra cứu thông tin tương tự như các file Help trong Windows. Làm thế nào tạo các nút Back và Forward? Có cần sử dụng hàm API không?

    Trả lời :

    Để xây dựng 1 chương trình lớn, phức tạp cho nhiều người dùng, ta phải nắm vững 1 qui trình phát triển phần mềm nào đó và triệt để áp dụng nó. Thường các hoạt động chức năng chính của việc xây dựng phần mềm là xác định chính xác cụ thể các yêu cầu của phần mềm, phân tích cách thực hiện từng yêu cầu, thiết kế chi tiết đối tượng (hay module) thực hiện yêu cầu, hiện thực viết code cho đối tượng (hay module) thực hiện yêu cầu, kiểm thử kết quả... Những dự án phát triển phần mềm lớn thường đòi hỏi nhiều người tham gia và làm việc cùng nhau. Thí dụ chương trình tra cứu thông tin mà bạn muốn viết, do đó tốt nhất nên dùng lại phần mềm sẵn có thực hiện yêu cầu của mình. Thật vậy, các file Help của các ứng dụng Windows hiện nay đều được xây dựng bằng công nghệ 'HTML Help' của Microsoft. Để xây dựng 1 file Help theo công nghệ này, bạn nên dùng tiện ích 'HTML Help Workshop' của Microsoft (có thể download từ website của Microsoft hay cài đặt từ CD Visual Studio .Net). Nhờ tiện ích này, bạn có thể xây dựng file Help 1 cách dễ dàng, đơn giản thông qua 2 hoạt động chính: xây dựng mục lục theo dạng cây thứ bậc các mục, soạn thảo nội dung của từng mục con theo công nghệ Web. Còn để xem và tra cứu nội dung file HTML Help, bạn nên dùng tiện ích 'HTML Help Reader' được tích hợp sẵn trong Windows.

    Chuyên mục: Lập trình