• Thứ Tư, 23/11/2005 08:31 (GMT+7)

  Câu hỏi :
  Lập trình bằng VB6, giao diện gồm 2 phần: bên trái là TreeView (đã làm xong), bên phải dự định dùng để làm nơi hiển thị các dữ liệu dạng file text, doc, xls... khi chọn mục lục ở TreeView. Nên làm thế nào để có thể hiển thị được đầy đủ dữ liệu, có đủ thanh cuốn các chiều và chỉ cho phép xem, không thể chỉnh sửa dữ liệu?
  Có cách nào để thêm được những loại dữ liệu trên vào 1 thư mục nhất định của chương trình bằng lệnh và sau khi thêm vào thì TreeView tự động có thêm mục nội dung tương ứng? Ngược lại khi xoá dữ liệu thì ở TreeView tự động mất đi mục lục tương ứng?

  Trả lời :

  Với những gì mà bạn yêu cầu, chúng tôi thấy bạn muốn xây dựng 1 phần mềm soạn-xem tài liệu có cấu trúc cây phân cấp tổng quát. Đây là 1 phần mềm tương đối phức tạp và rất phức tạp nếu bạn muốn quản lý các ràng buộc giữa các mục trong cây phân cấp nội dung. Để xây dựng hoàn chỉnh chương trình này, cần trang bị nhiều kiến thức về lập trình, về phân tích thiết kế phần mềm,... Nếu bạn chỉ cần dùng để soạn thảo tài liệu, bạn có thể dùng trình "HTML Help Workshop" của Microsoft (thí dụ tài liệu trợ giúp MSDN của Microsoft được xây dựng bởi chương trình này). Ngoài ra, nếu muốn soạn giáo trình dạy học tự động, bạn có thể dùng các chương trình soạn giáo trình e-learning theo chuẩn quốc tế IMS hay SCORM vì chúng cho phép khai báo các ràng buộc về qui trình học: học mục nào trước, mục nào sau, trước khi qua mục kế phải đảm bảo hiểu bao nhieu phần trăm nội dung mục hiện tại (bằng cách trả lời một số câu hỏi)...

  Còn nếu bạn muốn tự viết phần mềm trên bằng VB, bạn có thể dùng lại các đối tượng đã có sẵn của Microsoft (hay của hãng khác), thí dụ như đối tượng TreeView để quản lý cây phân cấp các mục của tài liệu, đối tượng WebBrowser để hiển thị nội dung của từng mục theo nhiều định dạng phổ biến (*.doc, *.txt, *.html, *.xls...).

  Chuyên mục: Lập trình