• Thứ Năm, 16/02/2006 09:24 (GMT+7)

  Lập trình với Turbo Pascal 7.0

  Câu hỏi :
  Tôi có một số câu hỏi về lập trình với Turbo Pascal 7.0:
   1. Làm thế nào để thể hiện chữ Việt có dấu?
   2. Làm thế nào để sử dụng được chuột trong chương trình như các ứng dụng trong Windows?
   3. Làm thế nào để đưa vào chương trình các file ảnh và đồ hoạ của riêng mình?
   


  Trả lời :
  Trước hết chúng tôi muốn lưu ý bạn rằng hiện môi trường MSDOS đã “chết” (Microsoft không còn hỗ trợ kỹ thuật nữa), do đó bạn nên tìm hiểu và lập trình ứng dụng trên môi trường Windows. Về các câu hỏi của bạn, chúng tôi trả lời cụ thể như sau:
   1. Các chương trình DOS có thể chạy ở 1 trong 2 chế độ: chế độ văn bản (text mode) và chế độ đồ họa (graphic mode). Ở chế độ text, bạn chỉ cần soạn 1 font chữ bitmap với kích thước 8*16 (VGA) miêu tả bản mã tiếng Việt cần dùng rồi gọi hàm dịch vụ của BIOS (thông qua Int 10h) để thiết lập lại font chữ của bạn, từ đây trở đi, việc hiển thị chuỗi của ứng dụng bất kỳ sẽ dùng font chữ Việt mới thiết lập. Còn ở chế độ đồ họa thì phụ thuộc vào thư viện lập trình, nếu bạn dùng các ngôn ngữ như Turbo Pascal, Turbo C của hãng Borland thì bạn chỉ cần tạo 1 (hay nhiều font) vector hỗ trợ mã tiếng Việt cần dùng. Việc hiển thị chuỗi trong chế độ đồ họa gồm 2 bước chính:
   - thiết lập font chữ cần dùng cho các lệnh hiển thị chuỗi sau đó, bạn sẽ thiết lập về font chữ của bạn.
   - gọi hàm OutText() để hiển thị chuỗi theo font chữ vừa thiết lập. Nếu chuỗi dùng mã tiếng Việt của font chữ thì bạn sẽ thấy hiển thị đúng.
   Bạn có thể vào website của Borland để download các tiện ích soạn font bitmap và vector theo định dạng của Borland.
   2. Bạn có thể gọi các hàm dịch vụ về chuột của mouse driver (thông qua Int 33h) để dùng chuột trong ứng dụng DOS của mình. Bạn có thể tìm và tải về các tài liệu giới thiệu chi tiết về Int 33h trên Internet.
   3. File ảnh mà bạn tạo bởi ứng dụng đồ họa nào đó sẽ có định dạng xác định, thí dụ như *.bmp, *.png, *.gif, *.jpg... Nếu biết cụ thể, chi tiết định dạng file đồ họa, bạn có thể viết ứng dụng mở file, đọc thông tin vào bộ nhớ và xử lý dữ liệu theo định dạng qui định. Tuy nhiên hầu hết các định dạng file ảnh đều khá phức tạp, do đó để đỡ mất thời gian, bạn nên tìm và dùng lại thư viện nào đó đã được viết sẵn chuyên cung cấp các hàm xử lý file ảnh theo định dạng mong muốn. Nếu lập trình trên DOS, bạn cần tìm và dùng các thư viện liên kết tĩnh được viết cho môi trường MSDOS. Bạn có thể tìm các thư viện xử lý các định dạng ảnh phổ biến như gif, jpg, bmp trên Internet.
   
  Chuyên mục: Lập trình