• Thứ Sáu, 17/03/2006 14:21 (GMT+7)

  Lập trình VB.NET và "Tiếng Việt trên title bar và menu bar"

  Câu hỏi :
  Tôi có đọc bài “Tiếng Việt trên title bar và menu bar” trên số báo 112 (2/2002), đoạn mã Việt hóa trình bày ở 2 ngôn ngữ lập trình là VB và VC++. Để áp dụng cho ngôn ngữ Visual Basic .NET thì cần sửa lại những gì?  Trả lời :

  Trên VB. Net hay VC#, bạn vẫn có thể dùng ý tưởng thiết lập động các font chữ được dùng cho hệ thống Windows mỗi khi ứng dụng bắt đầu chạy hầu hiển thị đúng các chuỗi tiếng Việt trong giao diện của ứng dụng đó. Trước khi kết thúc, ứng dụng sẽ phục hồi lại các font chữ ban đầu của Windows để không ảnh hưởng đến Windows sau đó. Về cơ bản, đoạn code VB trong số báo 02/2002 vẫn dùng được trong VB. Net với 1 vài thay đổi nhỏ. Tuy nhiên nếu dựa vào thực trạng hiện tại, Unicode đã trở thành chuẩn tiếng Việt và WinXP cũng như môi trường lập trình .Net đã hỗ trợ rất tốt Unicode, nên tốt nhất là bạn hãy xây dựng giao diện cũng như lập trình xử lý chuỗi tiếng Việt Unicode (chứ không dùng mã tiếng Việt khác như VNI, ABC,... làm gì). Việc dùng mã tiếng Việt Unicode trong xây dựng giao diện các ứng dụng .Net là hoàn toàn trong suốt, nghĩa là bạn không cần phải viết code để thiết lập font chữ Việt như trước đây nữa.

  Chuyên mục: Lập trình