• Thứ Năm, 13/04/2006 09:23 (GMT+7)

  Kinh nghiệm học lập trình C++, C# và VB.NET

  Câu hỏi :
  1. Giữa C++, C# và VB.Net thì nên học ngôn ngữ nào, có cần phải tiếp thu C++ trước khi chuyển sang C# hay học C# ngay? (tôi đã học qua Pascal và VB 6.0)
  2. Việc tạo giao diện ứng dụng với VC++ có trực quan như VB không?


  Trả lời :
  1. Theo kinh nghiệm của chúng tôi thì trình tự tốt nhất để học các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng là tìm hiểu và nắm vững trước các tính chất của hướng đối tượng như: đối tượng, class và abstract type (hay interface), tính bao đóng (encapsulation), tính thừa kế (inheritance), tính đa hình (polymorphism), tính thường trú (persistence), gửi thông điệp (message passing)... Sau khi nắm vững các tính chất cơ bản của hướng đối tượng rồi thì tìm hiểu cụ thể từng ngôn ngữ hướng đối tượng xem chúng thể hiện các tính chất trên ở mức độ nào, bằng cú pháp cụ thể gì... Nhìn chung các ngôn ngữ hướng đối tượng như Java, VC#, VJ#, VB .Net đều có cùng mức độ hỗ trợ hướng đối tượng, mô hình hướng đối tượng mà chúng hỗ trợ rất rõ ràng, trong sáng và tin cậy, nhờ đó việc học chúng rất dễ dàng, nhanh chóng. Hơn nữa 3 ngôn ngữ VC#, VJ#, VB .Net đều dùng chung thư viện các class mẫu của platform .Net của Microsoft cũng như dùng chung môi trường thiết kế trực quan nên việc học đồng thời 3 ngôn ngữ này rất dễ, tiết kiệm được nhiều thời gian và nỗ lực.

  Riêng C++, nó là ngôn ngữ '3 in 1' nên rất phức tạp. Thật vậy, C++ cho phép viết code bằng ngôn ngữ máy hay assembly, cho phép viết code theo trường phái hướng cấu trúc như Pascal, C (dựa vào module và gọi hàm), cho phép viết code theo trường phái hướng đối tượng (định nghĩa và dùng các class cấu thành ứng dụng). Hơn nữa mô hình hướng đối tượng mà C++ hỗ trợ rất nhập nhằng, không nhất quán và nặng nề rất khó hiểu.

  2. Môi trường thiết kế trực quan VC++ mà Microsoft cung cấp cũng khá thân thiện, dễ dùng gần giống như môi trường VB, nếu bạn đã làm quen với VB thì sẽ nhanh chóng dùng được môi trường VC++. Để tạo 1 ứng dụng dạng 'Dialog Based' bằng VC++, bạn hãy chạy VC++, chọn menu File.New.Projects, chọn loại project 'MFC AppWizard (exe)', chọn vị trí thư mục chứa Project, nhập tên nhận dạng Project, chọn kiểu 'Dialog Based' trong cửa sổ Wizard - Step 1. Sau khi trả lời các câu hỏi của qui trình Wizard (thường là chọn mặc định), VC++ sẽ tạo ra form chương trình. Bạn sẽ thiết kế trực quan form này (và nhiều form khác, nếu muốn) giống y như VB (chọn từng icon trong cửa sổ Controls rồi vẽ nó ở vị trí và kích thước mong muốn trong Form).
  Chuyên mục: Lập trình