• Thứ Năm, 13/04/2006 09:13 (GMT+7)

  Tạo form ứng dụng không có nút Close [x]

  Câu hỏi :
  Xin hướng dẫn tạo form ứng dụng không có nút Close [X].


  Trả lời :

  Nếu bạn dùng VC++ để thiết kế trực quan Form giao diện (Dialog Box) và muốn form này không chứa nút Close[X] ở phía trên bên phải cửa sổ, bạn có thể nhấn phải chuột trên form thiết kế, chọn mục Properties để hiển thị cửa sổ thuộc tính của form tương ứng, chọn tab 'Styles' rồi bỏ chọn checkbox 'System Menu', lúc này Form sẽ không còn nút Close như mặc định nữa.

  Còn nếu bạn dùng VB để thiết kế trực quan Form giao diện và muốn form này không chứa nút Close[X] ở phía trên bên phải cửa sổ, bạn có thể chọn Form thiết kế để hiển thị cửa sổ thuộc tính của form tương ứng, duyệt tìm thuộc tính 'ControlBox' rồi hiệu chỉnh lại giá trị thành False, lúc này Form sẽ không còn nút Close như mặc định nữa.
  Trong trường hợp muốn Form vẫn hiển thị 2 nút Min và Max mà chỉ tắt nút Close thì bạn phải lập trình tường minh, gọi các hàm quản lý cửa sổ của Windows để thực hiện yêu cầu riêng của mình.

  Chuyên mục: Lập trình