• Thứ Tư, 17/05/2006 09:55 (GMT+7)

  Bắt phím người dùng trong VB

  Câu hỏi :
  Trong VB6 làm sao để ghi nhận các phím nào trên bàn phím đã được người dùng gõ trong các chương trình khác?


  Trả lời :
  Bạn nên đọc phần trả lời cho câu hỏi ngay trước câu hỏi này, từ đó bạn sẽ biết cách ghi nhận lại trình tự các phím ấn từ bàn phím trong 1 khoảng thời gian cần quan sát nào đó: viết 1 hàm  hook bàn phím, mỗi khi người dùng ấn phím, hàm hook của bạn được kích hoạt, nó sẽ ghi các thông tin về phím được ấn lên file theo định dạng mong muốn để bạn có thể dùng lại sau này. Bạn có thể xem trang web nói về hàm JournalRecordProc trong CD MSDN để biết chi tiết cụ thể về đoạn code thực hiện ghi nhận trình tự phím ấn của người dùng.
  Chuyên mục: Lập trình