• Thứ Tư, 17/05/2006 09:47 (GMT+7)

  Vấn đề TabOther trong VB.NET

  Câu hỏi :
  Trong lập trình VB, khi nhấn phím Enter, focus sẽ tự động nhảy sang control có index kế tiếp, nhưng trong lập trình VB.Net khi nhấn phím Enter thì focus không tự động nhảy sang control có TabOther kế tiếp mà phải dùng phím Tab rất mất công. Cho hỏi có cách nào để giải quyết vấn đề này không?


  Trả lời :
  Ở chế độ mặc định, cả VB 6.0 lẫn VB .Net đều dùng phím Tab để chuyển focus từ phần tử giao diện này sang phần tử khác trong form chứ không dùng phím Enter như bạn nói. Nếu thấy phím Tab bất tiện, bạn có thể khai báo các hàm xử lý sự kiện KeyDown trên các phần tử giao diện, code của hàm này sẽ thực hiện việc chuyển focus sang phần tử kế tiếp. Tuy nhiên việc dùng phím Tab hay phím Enter để chuyển focus không có gì khác biệt, tùy thói quen của từng người mà thôi (cách nào cũng phải nhấn 1 phím).
  Chuyên mục: Lập trình