• Thứ Tư, 17/05/2006 09:43 (GMT+7)

  Tạo form kiểu WinXP

  Câu hỏi :
  Xin hướng dẫn cách tạo form có giao diện WinXP trong VB6.


  Trả lời :
  Mặc định, chương trình VB6.0 (hay được viết bằng ngôn ngữ khác) sẽ dùng các thư viện run-time và/hoặc gọi các hàm API của Windows trên máy mà ứng dụng đang chạy để thực hiện các chức năng vẽ, quản lý các cửa sổ và các đối tượng giao diện khác. Do đó, cùng 1 chương trình, nếu nó được chạy trên Windows 9x, hàm vẽ cửa sổ của Windows 9x sẽ vẽ cửa sổ ứng dụng theo "style" của Windows 9x, còn nếu nó chạy trên WinXP, hàm vẽ cửa sổ của WinXP sẽ vẽ cửa sổ ứng dụng theo "style" của WinXP. Tóm lại, hình dạng và "style" của cửa sổ ứng dụng và các đối tượng giao diện khác phụ thuộc vào môi trường Windows mà ứng dụng đang chạy, chứ không phụ thuộc vào ngôn ngữ lập trình. Như vậy không có qui trình thiết kế giao diện đặc biệt nào cả.
  Chuyên mục: Lập trình