• Thứ Hai, 19/06/2006 09:42 (GMT+7)

  .NET và các ngôn ngữ lập trình trên nó

  Câu hỏi :
  Xin hỏi về Visual Basic .Net, mong tòa soạn chỉ giúp:
  • Phiên bản VB.Net mới nhất?
  • VB.Net có ưu điểm gì vượt trội hơn VB6?
  • VB.net có hỗ trợ đồ họa tốt không, có thể lập trình ứng dụng thời gian thực và game không?
  • Có phải xu hướng trong những năm tới các lập trình viên sẽ chuyển sang sử dụng các ngôn ngữ lập trình trên môi trường .NET như VB.Net, C#...? 


  Trả lời :
  • Nếu không có yêu cầu gì quá đặc biệt (thường là vậy), bạn có thể dùng bất kỳ phiên bản nào của VB .Net, không nhất thiết phải dùng phiên bản mới nhất.

  • Ưu điểm chính của VB .Net là mức độ hỗ trợ mô hình hướng đối tượng tốt hơn rất nhiều so với VB 6.0. Có thể nói, VB .Net, C#, J# (Java) là những ngôn ngữ hướng đối tượng trong sáng, an toàn, tin cậy nhất hiện nay. Ngoài ra các đối tượng sẵn có của môi trường .Net cũng hoàn thiện và dễ dùng hơn đối tượng tương ứng trong VB 6.0.

  • Ngôn ngữ VB .Net (hay bất kỳ ngôn ngữ nào khác), bản thân nó, không cung cấp lệnh cụ thể nào để xử lý đồ họa, vấn đề này được thực hiện trong các đối tượng của môi trường .Net mà VB .Net sẽ chạy trên đó. Nhìn chung, các đối tượng hỗ trợ đồ họa của môi trường .Net chỉ là sự bao đóng các hàm đồ họa của API Windows, chúng chỉ cung cấp các chức năng đồ họa cơ bản, nếu muốn lập trình game hay các ứng dụng real-time, bạn nên dùng DirectX. Thật vậy, DirectX có thể dùng trong chương trình bất kỳ được viết bằng hầu hết các ngôn ngữ lập trình, VB .Net cũng có thể dùng DirectX.

  • Đúng như bạn nói, VC#, VB .Net và VJ# là 3 ngôn ngữ được hỗ trợ trong môi trường .Net, chúng đều là những ngôn ngữ hướng đối tượng rất trong sáng, an toàn, tin cậy. Sức mạnh của 3 ngôn ngữ này là như nhau, sự khác biệt duy nhất là cú pháp mà thôi. Hiện nay, nếu muốn viết 1 chương trình chạy trên Windows nhanh chóng, dễ dàng và tin cậy thì tốt nhất là dùng 1 trong 3 ngôn ngữ của môi trường .Net. Tuy nhiên môi trường .Net chưa được triển khai trên những hệ thống khác như Linux, Mac OS, OS/2..., nên nếu phải viết ứng dụng trên môi trường khác Windows thì bạn buộc phải dùng môi trường lập trình và ngôn ngữ lập trình thích hợp trên môi trường đó. Trong trường hợp này, Java là lựa chọn thích hợp nhất vì hiện nay chương trình Java (đã được dịch sang byte-code) có thể chạy trên nhiều môi trường phổ biến.
  Chuyên mục: Lập trình