• Thứ Sáu, 14/07/2006 09:49 (GMT+7)

  Bảo mật và MS Access

  Câu hỏi :
  1. Khi chạy tập tin Access, mở 1 query hay xóa một số record của table thì thấy tập tin Access có kích thước tăng lên rất nhiều. Khi chọn chức năng Compact on Close trong thẻ General của Option ... thì sau khi đóng tập tin kích thước giảm đi rất nhiều. Xin hướng dẫn viết đoạn code làm nhiệm vụ giống như Compact on Close.
  2. Có cách nào để ngăn không cho người khác lấy các table trong tập tin Access thông qua chức năng Import của Access? (Loại trừ việc đặt password cho database, cách này rất phiền bởi chỉ có người biết mật khẩu mới mở được).
  3. Xin hướng dẫn đoạn code VB6 truy cập dữ liệu trong tập tin Access (2003) có mật khẩu bảo vệ.


  Trả lời :
  Câu hỏi của bạn chưa rõ ràng, nếu bạn có 2 server chạy 2 CSDL MySQL độc lập, mỗi server quản lý các database độc lập thì sự thay đổi dữ liệu trên database của server này không liên quan gì đến server kia. Về việc truy xuất, bất kỳ người dùng hay ứng dụng client đang chạy trên máy nào được nối kết đến 2 máy server của bạn đều có thể truy cập database trên 2 server này nếu họ có account hợp lệ. Trong trường hợp bạn muốn nhân bản 1 database (hay 1 table) từ server này sang server kia để ứng dụng truy xuất database hiệu quả hơn thì cần có 1 hệ quản trị database phân tán (distributed DBMS) quản lý. Rất tiếc là MySQL server không phải là hệ quản trị database phân tán, nó chưa có khả năng đảm bảo tính nhất quán dữ liệu của database phân tán.
  Chuyên mục: Lập trình