• Thứ Tư, 16/08/2006 15:32 (GMT+7)

  Dấu code trong trang web

  Câu hỏi :
  Có một số trang web khi xem source thì chỉ thấy vỏn vẹn vài hàng và chẳng thấy gì liên quan đến script hay link đến các file *.js. Xin hỏi các đoạn script được “giấu” bằng cách nào? 
   

  Trả lời :

  Một website thường gồm nhiều trang web cấu thành, mỗi trang web có thể ở dạng *.html, *.xml, *.asp, *.php... Mỗi khi 1 trang web nào đó được download bởi người dùng (thông qua ứng dụng nào đó như web browser), Web Server sẽ xử lý trang web đó trước ở server rồi chỉ gửi kết quả xử lý về cho người dùng (thường ở dạng thuần html). Như vậy, mặc dù có rất nhiều công nghệ khác nhau để xây dựng trang web, cuối cùng người dùng chỉ có thể nhận được kết quả xử lý trang web mà Web Server đã thực hiện, kết quả này thường là dạng html và chỉ có thể chứa những thành phần chương trình sau đây:

   - những đoạn script (thường là javascript), ở dạng này thì khó lòng giấu được người dùng.
   - những applet java, mỗi applet java là 1 đối tượng phần mềm được viết bằng ngôn ngữ java, có 1 cửa sổ giao diện để giải quyết bài toán tương ứng (ví dụ applet trò chơi cờ vua, applet trò chơi cờ tướng...). Mỗi applet được lưu dưới dạng mã byte-code (mã trung gian chứ không phải mã nguồn java) nên người dùng khó mà hiểu nổi.

   - những thành phần COM hay ActiveX Control (công nghệ của Microsoft). ActiveX Control tương tự như applet java, nó là 1 đối tượng phần mềm được viết theo công nghệ Microsoft nào đó, có 1 cửa sổ giao diện để giải quyết bài toán tương ứng (AcitveX trò chơi cờ vua, ActiveX trò chơi cờ tướng...). Mỗi AcitveX được lưu dưới dạng mã máy nên người dùng khó mà hiểu nổi.

   Tóm lại, nếu muốn giấu không cho người dùng thấy thành phần code nào đó của trang web, bạn có thể hiện thực nó như 1 applet, 1 ActiveX hay 1 đoạn code chạy trên máy server, chứ không nên hiện thực nó như 1 đoạn script chạy trên máy client.
   

  Chuyên mục: Lập trình