• Thứ Tư, 20/09/2006 15:10 (GMT+7)

  Viết chương trình điều khiển máy scan

  Câu hỏi :
  Nên viết trình điều khiển scanner và quản lý dữ liệu của scanner bằng ngôn ngữ gì là thích hợp nhất? Có thể dùng Visual C++ 6.0 không?
   

  Trả lời :

  Ngôn ngữ VC++ hay C rất thích hợp để viết các module phần mềm hệ thống, thí dụ trình điều khiển máy scanner. Tuy nhiên, định dạng của trình điều khiển thiết bị sẽ tùy thuộc vào hệ điều hành, không thể lấy trình điều khiển trên Windows để chạy với Linux và ngược lại. Tóm lại để viết 1 trình điều khiển thiết bị, bạn có 2 vấn đề chính cần nắm vững:

  - định dạng của trình điều khiển do hệ điều hành qui định như thế nào? có bao nhiêu hàm chức năng cần phải viết? mỗi hàm tên gì? các tham số cụ thể là gì? Bạn có thể tham khảo CD DDK for Windows XP của Microsoft để biết chính xác định dạng của trình điều khiển trên WinXP cùng source code của một số trình điều khiển phổ dụng như bàn phím, chuột, máy in...
  - các thông tin phần cứng của thiết bị được điều khiển, cụ thể là các port I/O của thiết bị, các đường ngắt (IRQ) và các kênh DMA mà thiết bị dùng. Bạn cần liên hệ với nhà chế tạo thiết bị để biết chính xác những thông tin này.

  Tóm lại, mặc dù qui trình viết trình điều khiển thiết bị đã được công bố nhưng nếu bạn không am hiểu nhiều về hệ thống, về phần cứng thiết bị thì việc viết trình điều khiển cũng không dễ dàng gì. Tốt nhất là hãy dùng trình điều khiển scanner có sẵn (đi kèm theo máy scanner).

  Chuyên mục: Lập trình