• Thứ Tư, 18/10/2006 09:27 (GMT+7)

  Xây dựng menubar trong C++

  Câu hỏi :

  Đề nghị hướng dẫn xây dựng menubar trong C++. 
     Trả lời :

  Hiện ngôn ngữ C++ được dùng phổ biến nhất trên Windows là Visual C++ 6.0 của Microsoft (gọi tắt là VC++). VC++ có thể hiểu theo 2 nghĩa khác nhau tùy ngữ cảnh: hoặc là bản thân ngôn ngữ lập trình hoặc là môi trường phát triển ứng dụng bằng C++ của Microsoft. Để sử dụng môi trường VC++, bạn cần cài đặt bộ CD tên là 'Visual Studio 6.0'. Môi trường VC++ rất mạnh và dễ dùng, nó cho phép bạn tạo ra nhiều loại thành phần phần mềm khác nhau như thư viện liên kết động DLL, thành phần COM, ActiveX Control, phần mềm dạng console, dạng Windows... Để tạo 1 ứng dụng đồ họa có giao diện phổ biến gồm titlebar, menubar, toolbar, statusbar... một cách dễ dàng và trực quan, bạn có thể dùng loại Project 'MFC AppWizard (exe)'. Để tạo loại Project phần mềm này, bạn hãy chạy VC++, chọn menu File.New để hiển thị cửa sổ New, trên cửa sổ này bạn chọn tab 'Project', chọn mục 'MFC AppWizard', chọn vị trí thư mục chứa Project, nhập tên Project phần mềm rồi OK để máy bắt đầu qui trình Wizard giúp bạn. Khi cửa sổ 'Step 1' hiển thị, bạn chọn loại ứng dụng là 'Single Document' rồi OK. Đây là loại Project mà VC++ tạo sẵn dùm bạn giao diện ứng dụng phổ biến nhất gồm 1 titlebar, menubar, toolbar, statusbar. Sau khi các phần tử giao diện chuẩn của ứng dụng được tạo ra tự động (thường không khớp với yêu cầu riêng của bạn), bạn chỉ cần hiệu chỉnh trực quan chúng theo yêu cầu riêng của mình rồi viết code các hàm xử lý sự kiện kèm theo. Để có được menubar theo yêu cầu, sau khi qui trình Wizard kết thúc, bạn hãy chọn tab 'ResourceView' trong cửa sổ cây Project của ứng dụng (thường nằm bên trái), duyệt và mở mục Menu, nhấn kép chuột vào phần tử IDR_MAINFRAME để hiển thị menubar chính của ứng dụng. Quá trình hiệu chỉnh trực quan menubar gồm 3 thao tác chính sau đây:

  - Thêm 1 menu-popup mới vào thanh menubar: nhấn chuột phải vào hình chữ nhật phía cực phải của thanh menubar, chọn mục Properties và nhập vào thuộc tính 'Caption' cũng như một số thuộc tính khác nếu muốn. Việc thêm 1 option mới trong 1 menu-popup tương tự như việc thêm menu-popup.

  - Bớt 1 menu-popup có sẵn: chọn nó và chọn chức năng 'Cut'. Việc bớt 1 option có sẵn trong 1 menu-popup tương tự như việc bớt menu-popup.

  - Thay đổi vị trí của 1 menu-popup: chọn nó và kéo chuột về vị trí mong muốn trong thanh menubar. Việc thay đổi vị trí của 1 option trong 1 menu-popup tương tự như việc thay đổi vị trí của menu-popup.

  Tóm lại, nếu bạn dùng VC++ để tạo Project 'MFC AppWizard (exe)' thì việc thiết kế trực quan menubar và nhiều phần tử giao diện khác rất dễ dàng, an toàn, nhanh chóng, bạn không cần viết code khó nhọc vì VC++ sẽ tạo tự động đoạn code này cho bạn, bạn chỉ đóng vai trò họa sĩ chỉ bảo cho VC++ làm mà thôi.

  Chuyên mục: Lập trình