• Thứ Ba, 14/11/2006 08:08 (GMT+7)

  Cách nào để ngắt giữa chừng và chèn vào lệnh thực thi một chương trình khác

  Câu hỏi :
  Một chương trình đang chạy, có cách nào để ngắt giữa chừng và chèn vào lệnh thực thi một chương trình khác. Sau khi chương trình khác kia chạy xong thì quay trở lại tiếp tục thực thi chương trình ban đầu cho đến khi kết thúc?
   

  Trả lời :

  Về nguyên tắc, bạn phải hiệu chỉnh mã nguồn, chèn lệnh kích hoạt ứng dụng khác và chờ đến khi ứng dụng đó kết thúc vào vị trí lệnh mong muốn của phần mềm của mình. Sau khi hiệu chỉnh mã nguồn, bạn phải dịch lại để tạo file mã máy mới, chạy file mã máy mới thì kết quả mới thỏa mãn yêu cầu của bạn.

  Còn nếu chương trình đang chạy, bạn chỉ có thể dừng nó để chạy 1 ứng dụng khác ở những lệnh gọi hàm trong thư viện liên kết động (*.dll), bằng cách override (sửa lại) đoạn mã của hàm được gọi, chèn thêm đoạn code mới để kích hoạt ứng dụng khác và chờ đến khi ứng dụng đó kết thúc thì chạy tiếp (trở về ứng dụng của bạn để chạy tiếp).

  Qui trình override 1 hàm trong thư viện *.dll hơi phức tạp và thường chỉ có những người chuyên về lập trình hệ thống mới có thể thực hiện.
   

  Chuyên mục: Lập trình