• Thứ Ba, 14/11/2006 07:53 (GMT+7)

  Làm thế nào để người khác không copy được nội dung trang web

  Câu hỏi :
  1) Làm sao để người khác không copy được nội dung trang web của mình?
  2) Xin hỏi có chương trình nào khóa trang HTML để người khác không thể sửa giao diện hoặc chỉnh sửa các đoạn lệnh Javascript không?
   

  Trả lời :

  Nếu muốn khóa trang web (viết bằng HTML và Javascript để chạy trên máy client) của mình không cho người khác sửa nội dung (các lệnh HTML và Javascript...), cách duy nhất là xóa trang web đó khỏi website của mình do Web Server quản lý. Thật vậy, mọi trang web được đặt trong các website trên Web Server đều có thể bị download bởi ứng dụng client bất kỳ trên máy khác nếu ứng dụng đó dùng đúng giao thức HTTP để yêu cầu Web Server. Một khi đã download được trang web về máy cục bộ, người dùng có thể thực hiện bất kỳ hành động nào trên nội dung trang web nếu họ muốn.

  Tuy nhiên nếu soạn trang web bằng các công nghệ như ASP, JSP, PHP... thì bạn sẽ giấu được các đoạn code ASP, JSP, PHP,... trong trang web đó, vì các đoạn code này sẽ bị xử lý trước ở máy server chứ không được download về máy client (chỉ có kết quả do chúng tạo ra mới được gửi về máy client).
   

  Chuyên mục: Lập trình