• Thứ Sáu, 15/12/2006 08:42 (GMT+7)

  Menu tiếng Việt trong chương trình VB

  Câu hỏi :
  Có cách nào để hiển thị menu tiếng Việt trong chương trình VB mà không cần hiệu chỉnh font hệ thống của Windows không?
   

  Trả lời :

  Có nhiều cách khác nhau có thể giải quyết vấn đề của bạn:
   1. bạn soạn menu của ứng dụng theo mã tiếng Việt tương thích với mã font hệ thống hiện tại của Windows. Thí dụ Windows đang dùng các font chữ thuộc bảng mã VNI thì bạn cũng nhập các chuỗi trong menu bằng mã VNI.

   2. dùng cơ chế thiết lập động font hệ thống: khi ứng dụng bắt đầu chạy, bạn viết đoạn lệnh thiết lập lại font hệ thống dùng những font chữ có bản mã ưa thích (mã được dùng trong khi tạo menu ứng dụng). Khi ứng dụng kết thúc, bạn khôi phục lại font hệ thống cũ. Chúng tôi đã trình bày đoạn lệnh để thiết lập/khôi phục font hệ thống Windows trong số báo trước (tháng 1/2005), bạn có thể tìm xem lại.

  3. dùng cơ chế "owner-draw" để tự vẽ menu của ứng dụng theo yêu cầu riêng của mình. Lưu ý rằng mỗi "menu option" có thể được hiển thị như là 1 ảnh bitmap hay như 1 chuỗi.

  Hiện các font chữ do Windows cung cấp mặc định chỉ hỗ trợ bảng mã Unicode, do đó cách tốt nhất là dùng mã Unicode để xây dựng menu. Tuy nhiên môi trường lập trình VB 6.0 không cho phép nhập liệu bằng mã Unicode nên tốt nhất là bạn dùng VB .Net vì môi trường này hỗ trợ Unicode khá tốt.
   

  Chuyên mục: Lập trình