• Thứ Sáu, 15/12/2006 08:38 (GMT+7)

  Để hiển thị menu tiếng Việt trong chương trình VB

  Câu hỏi :
  Có cách nào để hiển thị menu tiếng Việt trong chương trình VB mà không cần hiệu chỉnh font hệ thống của Windows không?


  Trả lời :

  Thật ra ngôn ngữ VB 6.0 dùng mã Unicode để miêu tả các chuỗi văn bản trong ứng dụng của mình, bất kể chuỗi đó có dấu hay không có dấu. Tuy nhiên môi trường lập trình trực quan VB 6.0 không cho phép người dùng nhập trực tiếp chuỗi Unicode vào (cho các đối tượng giao diện trong thiết kế lẫn các hàng lệnh trong cửa sổ soạn code), do đó cảm giác của người dùng là VB 6.0 không hỗ trợ mã Unicode.

  Cách khắc phục thông thường là bạn dùng cách mã hóa UTF8 (mã tương thích với các ứng dụng cũ) trong lúc làm việc với môi trường lập trình VB 6.0, nhưng trong ứng dụng của mình, bạn sẽ viết lệnh chuyển chuỗi từ UTF8 về mã Unicode bên trong cho VB 6.0 hiểu (dạng UCS2) trước khi xử lý/hiển thị chuỗi đó. Tuy nhiên cách làm này khá khó khăn và gây nhiều phiền hà đối với người lập trình không chuyên. Hiện nay môi trường lập trình và ngôn ngữ VB .Net xử lý rất tốt mã Unicode, do đó bạn hãy chuyển Project VB 6.0 của mình sang version VB .Net rồi dùng VB .Net xử lý Unicode.
   

  Chuyên mục: Lập trình