• Thứ Ba, 16/01/2007 13:54 (GMT+7)

  Làm thế nào để không cho người duyệt web lưu ảnh trong trang web

  Câu hỏi :
  Làm thế nào để không cho người duyệt web lưu ảnh trong trang web bằng các cách: 1. File>Save as, 2. Nhấn phải chuột vào ảnh và chọn Save Picture?
   

  Trả lời :

  Về nguyên tắc, mỗi lần bạn truy xuất 1 trang web nào đó, trình duyệt web (IE, FireFox...) sẽ download trang web đó cùng các tài nguyên được chứa trong nó (hình ảnh, dữ liệu) về máy khách, lưu tạm chúng lên các file trong 1 folder xác định trước khi hiển thị chúng lên màn hình cho người dùng xem. Như vậy nếu bạn cố gắng cấm người dùng copy/sao lưu các thành phần trong trang web gốc, họ sẽ vào folder chứa tạm các thành phần này và xem/copy/hiệu chỉnh thoải mái. Thí dụ như IE sẽ dùng folder tạm với đường dẫn C:\Documents and Settings\Tên folder tương ứng với account người dùng\Local Settings\Temporary Internet Files. Tóm lại bạn phải chấp nhận để cho người dùng thực hiện mọi hoạt động trên nội dung trang web đã được download về máy khách, thành phần nào cần đấu thì bạn phải dùng công nghệ web chạy ở phía server hiện thực nó như CGI, ISAPI Extension, PHP, ASP, JSP, Servlet, JavaBean...
   

  Chuyên mục: Lập trình