• Thứ Tư, 18/04/2007 09:12 (GMT+7)

  Cách thức tạo một chương trình chạy trong Services and Applications

  Câu hỏi :
  Xin hỏi cách thức tạo một chương trình chạy trong Services and Applications (ví dụ Messenger).
   

  Trả lời :

  "Windows Service" là chương trình khả thi bình thường như bao chương trình khác, tại thời điểm boot máy, Windows Service được tự động kích hoạt, sau đó nó có thể được yêu cầu tạm dừng (paused) rồi chạy lại (restart) mà không cần có giao diện với người dùng. Với những tính chất trên, Windows Service thích hợp cho những chương trình chạy lâu dài trong từng session làm việc của từng người dùng máy. Hiện môi trường Visual Studio .Net với 3 ngôn ngữ chính là VB .Net, VC#, VJ# hỗ trợ rất tốt việc xây dựng các Windows Service. Để xây dựng 1 Windows service trong môi trường này, bạn hãy chạy Visual Studio .Net, chọn menu File.New.Project để hiển thị cửa sổ "New Project", chọn ngôn ngữ muốn lập trình, chọn template "Windows Service" rồi trả lời các câu hỏi để tạo mới project quản lý Windows Service. Cuối cùng là viết code cho nó, trong đó 2 tác vụ thiết yếu nhất là OnStart() và OnStop(). Sau khi viết code xong thì biên dịch ra file khả thi bằng menu Build.

  Để cài đặt Windows Service vào máy cho Windows quản lý, bạn có thể dùng chương trình hàng lệnh installutil.exe trong cửa sổ "Command prompt" với cú pháp đơn giản như sau:
   installutil myservice.exe

  Để gỡ bỏ Windows Service ra khỏi Windows, bạn có thể dùng chương trình hàng lệnh installutil.exe trong cửa sổ "Command prompt" với cú pháp đơn giản như sau:

  installutil /u myserice.exe
   

  Chuyên mục: Lập trình