• Thứ Ba, 15/05/2007 09:44 (GMT+7)

  Các hàm liên quan tới thư viện dos.h

  Câu hỏi :
  Cho biết các hàm liên quan tới việc đọc/ghi trong thư viện dos.h (như absread(), abswrite()...).
   

  Trả lời :

  Thư viện dos.h chứa các hàm chức năng phục vụ truy xuất các thiết bị I/O cấp thấp, thí dụ như hàm absread() và abswrite() cho phép đọc/ghi các sector đĩa trực tiếp (chứ không thông qua file). Bạn có thể xem đặc tả chi tiết của các hàm này trong CD MSDN của Microsoft. Lưu ý rằng hiện môi trường MSDOS đã “chết”, chúng ta dùng chủ yếu Windows XP, các hàm thư viện cấp thấp trong thư viện dos.h không an toàn, tốt nhất là không nên dùng chúng nữa. Thay vào đó, bạn nên dùng các hàm API Windows tương ứng (nếu có). Lưu ý, việc truy xuất trực tiếp các sector đĩa dễ làm hư toàn bộ thông tin trên đĩa.

  Chuyên mục: Lập trình