• Thứ Ba, 19/06/2007 09:42 (GMT+7)

  Làm thế nào để viết trò chơi "Gỡ bom"

  Câu hỏi :
  Xin hướng dẫn viết chương trình “Gỡ bom” giống như trong Windows XP. 
   

  Trả lời :

  Để viết được một ứng dụng nào đó (thí dụ trò chơi gỡ mìn của Windows), bạn cần phải tiến hành trình tự nhiều hoạt động khác nhau như:

  1. Nắm bắt yêu cầu phần mềm (Requirements), mục tiêu của hoạt động này là xác định chính xác có bao nhiêu loại người dùng phần mềm và ứng với từng loại người dùng thì phần mềm phải đáp ứng các chức năng cụ thể nào.

  2. Phân tích (Analysis), mục tiêu của hoạt động này là phác họa sơ lược cách thức giải quyết từng chức năng của phần mềm.

  3. Thiết kế (Design), mục tiêu của hoạt động này là chi tiết hóa tối đa cách thức và giải thuật giải quyết từng chức năng của phần mềm.

  4. Viết code (Implementation), mục tiêu của hoạt động này là dịch bản thiết kế sang đoạn lệnh viết bằng ngôn ngữ lập trình nào đó để máy tính có thể thực hiện được.

  5. Kiểm thử (Test), mục tiêu của hoạt động này là kiểm tra xem phần mềm viết được có hoạt động đúng theo yêu cầu đặt ra không, nếu không đúng thì phải xác định chính xác vị trí gây lỗi và nguyên nhân gây lỗi để sửa chữa.

  Bạn cần đọc tài liệu (hay sách giáo trình) để nắm vững chi tiết các hoạt động kể trên từ đó làm cơ sở cho việc phát triển phần mềm của mình. Đối với những ứng dụng đơn giản (thí dụ trò chơi gỡ mìn, trình Calculator của Windows...) thì một vài người có thể thực hiện được, còn với những ứng dụng lớn và phức tạp (như Windows, Microsoft Office...) thì cần có sự hợp tác của nhiều người trong nhiều năm.

  Chuyên mục: Lập trình