• Thứ Ba, 19/06/2007 09:34 (GMT+7)

  cách viết code VC++ bằng MFC tạo ngân hàng câu hỏi trong tập tin đuôi *.txt.

  Câu hỏi :
  Xin chỉ cách viết code VC++ bằng MFC tạo ngân hàng câu hỏi trong tập tin đuôi *.txt.
   

  Trả lời :

  Để kiểm tra kiến thức của học sinh về môn học của mình dạy, người thầy soạn đề thi gồm nhiều câu hỏi ở dạng tự luận hay trắc nghiệm. Để soạn đề thi dễ dàng và nhanh chóng, người thầy có thể dùng lại ngân hàng câu hỏi có sẵn, chọn một số câu hỏi trong ngân hàng rồi hiệu chỉnh lại nếu muốn để tạo đề thi mới. Nếu thầy có hiệu chỉnh nội dung thì các câu được hiệu chỉnh nội dung có thể được thêm vào ngân hàng câu hỏi. Ngân hàng câu hỏi được xây dựng bởi chính người thầy hay bởi những người khác (tức con người xây dựng) chứ máy tính không thể tạo tự động ngân hàng câu hỏi được, vì máy không thể hiểu nội dung chi tiết và ngữ nghĩa của từng môn học. Hiện nay, người ta có viết ứng dụng để hỗ trợ thầy ra đề từ ngân hàng câu hỏi có sẵn, nhất là đề thi trắc nghiệm. Việc tạo đề từ ngân hàng câu hỏi không khó, máy chỉ chọn lựa các câu hỏi có sẵn theo một số tiêu chí do thầy đưa ra, hoán vị vị trí các câu hỏi và/hoặc hoán vị các câu trả lời của từng câu hỏi,...

  Tóm lại, hiện nay, chưa có một ứng dụng nào đủ thông minh để tạo tự động ngân hàng câu hỏi cho thầy, chỉ có ứng dụng tạo đề thi tự động từ ngân hàng đề thi có sẵn. Để việc xử lý dễ dàng, ngân hàng câu hỏi thường được chứa trong database (Access, SQL Server, Oracle,...) chứ ít ai chứa ngân hàng câu hỏi trong file văn bản *.txt.

  Chuyên mục: Lập trình