• Thứ Ba, 19/06/2007 09:28 (GMT+7)

  Trong C# làm cách nào để hiển thị hình ảnh trong RichTextBox?

  Câu hỏi :
  Trong C# làm cách nào để hiển thị hình ảnh trong RichTextBox?
   

  Trả lời :
  RichTextBox là đối tượng giao diện có thể chứa nội dung có định dạng gồm nhiều thành phần khác nhau như chuỗi văn bản có định dạng, ảnh bitmap,... Để hiển thị thành phần nào đó trong RichTextBox, trước hết bạn phải "add" nó vào vị trí thích hợp. Sau khi được "add" vào RichTextBox, thành phần được "add" sẽ được hiển thị ngay tức khắc. Một trong những cách "add" thành phần vào đối tượng RichTextBox là sử dụng Clipboard. Sau đây là đoạn code C# cho phép "add" một ảnh bitmap từ file ảnh có sẵn vào đối tượng RichTextBox có tên là richTextBox1:

   //tạo đối tượng bitmap từ file ảnh
   Bitmap myBitmap = new Bitmap("c:\\test.jpg");
   // Copy bitmap vào clipboard.
   Clipboard.SetDataObject(myBitmap);
   // Lấy định dạng của đối tượng ảnh
   DataFormats.Format myFormat = DataFormats.GetFormat(DataFormats.Bitmap);
   // Kiểm tra xem có thể copy định dạng ảnh vào RichTextBox
   if (richTextBox1.CanPaste(myFormat)) {
   //nếu được thì "add" vào
   richTextBox1.Paste(myFormat);
   } else { //báo sai
   MessageBox.Show("The data format that you attempted site" +
   " is not supportedby this control.");
   }
  Chuyên mục: Lập trình