• Thứ Ba, 19/06/2007 09:24 (GMT+7)

  Cách dùng GridBagLayout trong thư viện swing (java)?

  Câu hỏi :
  Xin hỏi cách dùng GridBagLayout trong thư viện swing (java) ?
   

  Trả lời :

  Một ứng dụng Java có thể sử dụng nhiều form giao diện, mỗi form có thể chứa nhiều Panel khác nhau, mỗi Panel chứa nhiều đối tượng giao diện được trang trí theo nhiều cách bố trí khác nhau, trong đó GridBagLayout là cách bố trí các đối tượng giao diện theo dạng ma trận gồm nhiều hàng và nhiều cột. Bạn có thể tạo 1 Panel chứa nhiều đối tượng giao diện theo cách bố trí GridBagLayout bằng cách lập trình tường minh hay bằng cách thiết kế trực quan. Nếu không chuyên lập trình, bạn nên chọn cách thiết kế trực quan để dễ dàng và nhanh chóng tạo được Panel có cách bố trí GridBagLayout. Bạn có thể dùng các môi trường thiết kế trực quan phổ biến như JBuilder của Borland hay netBeans của Sun. 

  Qui trình tạo 1 panel có bố trí GridLayout trong JBuilder khá đơn giản: vẽ một đối tượng JPanel trong form đang thiết kế, hiệu chỉnh thuộc tính layout của Panel về GridBagLayout rồi vẽ từng đối tượng giao diện vào Panel, nếu không vừa ý vị trí một đối tượng nào đó, bạn chọn nó và drag về vị trí mới theo yêu cầu. Bạn cũng có thể thiết lập thuộc tính layout của Panel về XYLayout để vẽ tự do các đối tượng giao diện rồi chuyển layout của Panel về chế độ GridBagLayout.
   

  Chuyên mục: Lập trình