• Thứ Ba, 18/09/2007 10:57 (GMT+7)

  Lập trình trình mạng và trình duyệt

  Câu hỏi :
  Tôi muốn viết 1 chương trình để ngăn chặn người dùng máy tính truy cập địa chỉ nhập qua browser mà tôi không cho phép. Xin hướng dẫn cách lấy địa chỉ được gõ trên browser và cách bắt sự kiện enter (bằng ngôn ngữ C/C++ và Java).
   

  Trả lời :

  Thường người ta dùng ứng dụng "Web Proxy Server" để ngăn chặn mọi yêu cầu truy cập web từ các máy tính nằm trong 1 mạng cục bộ nào đó. Mọi yêu cầu truy cập web của các máy trong mạng đều phải được gửi tới Proxy Server (các máy không còn khả năng nào khác để truy cập Internet), Proxy server sẽ thực hiện một số tác vụ lọc web theo các thông số cấu hình cài đặt bởi nhà quản trị.
   
   Nếu bạn dùng máy cá nhân ở gia đình rồi nối mạng Internet thông qua 1 nhà cung cấp dịch vụ nào đó (VNN, FPT...), bạn có thể tăng cường tính năng của module phần mềm mạng (của HĐH) quản lý cấp TCP để nó thực hiện chức năng "web proxy" theo yêu cầu của bạn. Tuy nhiên việc tăng cường tính năng của module thuộc HĐH đòi hỏi bạn phải có kiến thức vững vàng về hệ thống, về kiến trúc mạng...
   
   May mắn cho bạn, hiện các ứng dụng duyệt web phổ biến như IE hay FireFox đều cho phép người dùng tăng cường tính năng nào nó theo yêu cầu riêng. Thí dụ IE cung cấp cơ chế plug-ins, còn FireFox cung cấp cơ chế Extension. Thông qua cơ chế nới rộng chức năng ở trên, bạn mới có thể viết thêm các đoạn code giải quyết yêu cầu riêng rồi đăng ký chúng vào những vị trí thích hợp của ứng dụng duyệt web. Do qui trình cụ thể để viết 1 plug-ins IE hay 1 Extension FireFox là khá dài nên chúng tôi không thể trình bày chi tiết ở đây, nếu thực sự cần thiết, bạn có thể liên hệ với chúng tôi hay vào Internet để tìm thông tin về các cơ chế này cùng qui trình cụ thể để xây dựng chúng.
   

  Chuyên mục: Lập trình